Oulun murre: Alakko nää mua

Tämä video on jaettu toiselta sivulta

Oulun murretta vuodelta 1998.