SCENMÅNDAG: En ung själ i en gammal kropp

Tämä video on jaettu toiselta sivulta

Lämpiön ruotsinkielistä sisältöä

 

Vad betyder det att åldras i ett samhälle där en strävan efter evig ungdom fortfarande genomsyrar allt tänk? Eller gör det verkligen det? Kanske den rådande betoningen på mångfald faktiskt ökar inkluderingen av människor i högre ålder. Vår ålder ger ju bara en fingervisning om vem vi är och var vi är i livet. Att åldras är både en subjektiv och samhällelig upplevelse. Det för tankarna till kroppens förfall, en försvinnande skönhet och hälsa samt alltings förgänglighet och slut. Samtidigt är det ofta på ålderns höst en ökad ödmjukhet infinner sig och vi kan få tag på livets sanna väsen.

GÄSTER:

Minister Elisabeth Rehn

Cris af Enehielm, skådespelare, regissör och bildkonstnär

Claes Olsson, filmregissör

Marjaana Seppänen, dekan