Vahvuusvartti

Tämä video on jaettu toiselta sivulta
Tuottaja: Ikäinstituutti

Vahvuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi sellaisia asioita kuin luovuus, sinnikkyys, ystävällisyys ja huumorintaju. Luonteenvahvuuksien käyttäminen innostaa, voimaannuttaa ja luo myönteisiä tunteita. Vahvuusvartti -videossa etsitään vahvuuksia ja pohditaan miten ne ovat kannatelleet haastateltavia elämän varrella. Vahvuusvartin voi järjestää yhdessä ystävien kanssa tai osana kerhokokoontumista ja ryhmätoimintaa.

Lisää tietoa ja materiaalia: